Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni 13, 2022 tonen

De ALEPH en de TAV

  De Aleph en de Taw   Grote Kans dat u nog nooit van de Aleph en Tav heeft gehoord. Toch komt het zo’n 7000 keer in uw Bijbel voor, maar wordt dit niet vertaald. Bijbelse geleerden van oudsher wisten dat het iets te maken had met het benadrukken van een Goddelijk onderwerp, en zo is het dan eeuwenlang begrepen, als een soort van grammatisch heen verwijzen.   De Aleph en de Tav zijn de eerste en laatste letter van het Hebreeuwse Alephbet. De Aleph tot Tav of ET  in het Hebreeuws, את betekend van het begin tot het einde, of voor ons beter bekend als, de eerste en de laatste, van Alfa tot Omega. Zoiets als bij ons van A tot Z.   In het “oude” testament is het God de Vader en in het “nieuwe” testament Yeshua (Jezus) De God van Israël is de Aleph het begin, en de Tav het einde, en als je openbaring 21:22 en 23 goed de verzen leest , 22  En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 23  En de stad behoeft de zon en de maa

(H)enoch waarheid of fictie??

  Henoch   De drie boeken van (H)enoch wat gevonden is bij Qumran als onderdeel van de zg dode zeerollen, zijn boeken wat door veel mensen wordt geloofd als zijnde boeken uit de Bijbel. Eerst werden deze boeken in 1779 te Ethiopië gevonden. Er is 1 boek wat herhaaldelijk wordt gebruikt als zijnde “waarheid” voor de theorie van gevallen engelen welke met mensen vrouwen gemeenschap hadden en reuzen veroorzaakte. Deze theorie is zo hardnekkig en veelal geaccepteerd dat het tijd wordt voor een studie. Noot; ik zeg hier drie boeken maar bij de zg dode zeerollen zijn enkel fragmenten gevonden.   Dit zijn mijn bevindingen en laat ik het maar meteen zeggen, de boeken zijn niet van Henoch uit de tijd van Noach, nog hebben er zonen Gods bestaan die met mensen gemeenschap hadden. De Bijbel gaat over JHWH en Zijn schepping, dat zijn de hemelen en hun bewoners en de aarde met zijn bewoners. Vermenging is een gruwel bij God en Hij heeft nooit toegelaten dat de verschillende lichamen k

Hebreeuwse wijsheid "VREZEN"

  Hebreeuwse wijsheid    Een serie waarin Bijbelse begrippen worden uitgelegd.  Hebreeuwse of eigenlijk begrippen van het woord van de god van Israel staan 180gr op de wijsheid die de wereld geeft, wij hebben behalve in ons leven zo'n 2000 jaar wereldse wijsheid aangeleerd die totaal niet strookt met de wijsheid die JHWH geeft. Onze kennis gaat gepaard met onze cultuur en belevingen, dat is exact ook zo met de Bijbelse kennis, dit geeft al aan dat dit niet hetzelfde is. we gaan gewoon wat begrippen behandelen die wij gewend zijn in onze christelijke wereld, maar die niet stroken met de Bijbelse waarheid.   VREZEN   Er staan een aantal keer in de Bijbel dat de God van Israël, samen met het woord vrezen gaat. Wat is de betekenis van het Bijbelse vrezen ? het Hebreeuwse woord is  ‘pahhad en Yara’ afhankelijk van de actie. Vrezen is een abstract Grieks woord en geeft zodanig niet de bedoeling weer wat de Bijbel ermee bedoeld, woorden vanuit de Bijbel zijn concreet