Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus 6, 2022 tonen

Het EINDE der TIJDEN 6

                                      Deel 2c; DE 2de of Grote EXODUS   De 2de exodus, dit is een onderwerp wat haaks staat op bijvoorbeeld de ‘Christelijke’ opname. Eigenlijk is het heel eenvoudig, laat mij de teksten zien van een ‘opname’ en ik laat u de vele teksten zien van een 2de exodus, te beginnen met; Mich.7;15 Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen, toen gij uit Egypteland uittoogt. Welke dagen zijn dan overeenkomstig van wat? en wat voor wonderen? De Profeten hebben het voorzegt => JHWH heeft het voorzegt, hier een aantal van de profetieën aangaande Israël in de wereld (Egypte) en Zijn grote, 2de exodus.   Deut 31; 16  En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal opstaan, en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, in het midden van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met hetzelve gemaakt heb. 18  Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om