Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni 7, 2022 tonen

Eerste vijf boeken van Mozes, de TORAH

  Wat is dat nu Torah, waarom niet gewoon oude testament? Torah is de basis van heel uw Bijbel, Alles moet kloppen met Torah, de rest van de Bijbel is een uitleg of beeld van Torah , wat wel en wat niet te doen. Het is frappant dat meestal iemand moet beginnen in het Nieuwe testament en het Oude voor kennisgeving kan lezen, men begint dan in Johannes. De Humor van JHWH is daarbij dat Johannes meteen verwijst naar Genesis. Torah; beter bekend als de eerste vijf boeken van Mozes. In onze wereld is Torah niet zo bekend, en bij de meeste die er wel wat van kennen zijn het verhalen uit de oudheid, hooguit interessant om er kennis van te nemen.   De Bijbel zelf zegt het onder andere zo: Jes. 46: 10  Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Ps.119: 160  Het begin Uws woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer gerechtigheid.   Hier staat

Bidt voor de Vrede van Jeruzalem

  Wie wel eens in Jeruzalem is geweest weet wat voor een uitdaging het is om werkelijk vrede in heel Jeruzalem te vinden. Wat houd dat in; voor de vrede van Jeruzalem bidden en tot wanneer en waarom alleen voor Jeruzalem? Als je tegenwoordig het nieuws hoort is er alleen maar onvrede in en rondom heel Israel, de vraag is niet of er oorlog komt maar wanneer het gaat beginnen, dus waarom alleen bidden voor Jeruzalem? Om het antwoord hierop te weten moeten we eerst weten wat met Jeruzalem wordt bedoeld, en wat voor vrede er moet worden gebeden.   Huidig Jeruzalem de hoofdstad van Israël, de stad die Koning David op de Jebusieten had veroverd 2Sam 5 En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. En zij spraken tot David, zeggende: Gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven; dat is te zeggen: David zal hier niet inkomen. 7 Maar David nam den burg Sion in; dezelve is de stad Davids.   Het huid

Het EVANGELIE

  Er zijn diverse evangelies in de omloop, zo wie zo hebben we de 4 evangelies uit het Nieuwe Testament, maar is dit nu het evangelie waar de Bijbel over spreekt? Waarvan zijn we nu vrij, of welke hoop is er nu? Gaat het om eeuwig leven, of is het het goede nieuws, en zo ja,welke goede nieuws dan?  Dit is een studie wat duizenden jaren de mens op verschillende manieren heeft beziggehouden maar die de laatste 1000 jaar verschillend door meningen en religies is ingevuld. De Bijbel geeft twee uitleggingen/verklaringen; een geestelijke en een menselijke verklaring. Het Hebreeuwse woord voor evangelie is basar, het kan twee dingen betekenen tw: goed nieuws en vlees. Wat hebben deze twee dingen nu gemeen? daarvoor moeten we terug naar het verleden naar de taal en cultuur waarin het woord is 'ontstaan'. De menselijke: In de tijd van het begin van de Bijbel werd vlees alleen gegeten bij een feest of een speciale gebeurtenis, of het bezoek van een speciale gast. Bij d